Zrealizowane projekty

1. Nazwa projektu: Budowa miejsca wypoczynku w miejscowości Brąchnowo

2. Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Łubianka

3. Cel projektu: Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku poprzez budowę miejsca wypoczynku w miejscowości Brąchnowo. 

1. Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Warszewicach oraz remont świetlicy wiejskiej w Dębinach. 

2. Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Łubianka 

3. Cel projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturalnego poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i terenu wokół w miejscowści Warszewice oraz poprawa jakości życia poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowści Dębiny. 

Wnioskodawca:

Parafia Rzymsko-katolicka p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie

Nazwa projektu :

Konserwacja polichromii ściany wschodniej prezbiterium kościoła parafialnego p/w Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie


1. Nazwa projektu:

Organizacja cyklu imprez sportowych pt. "Nasze Euro 2012"

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Centrum Kultury w Łubiance


1. Nazwa projektu:

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą XV Bieg Niepodległości w Gminie Łubianka

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Centrum Kultury w Łubiance1. Nazwa projektu:

Organizacja imprezy kulturalnej "Dożynki 2011" w miejscowości Liznowo w Gminie Chełmża

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża1. Nazwa projektu:

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubianka

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Centrum Kultury w Łubiance


1. Nazwa projektu:

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubianka w sprzęt nagłośniający i multimedialny

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Centrum Kultury w Łubiance

1. Nazwa projektu:
„Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej”

2. Nazwa Wnioskodawcy:
Gmina Papowo Biskupie

3. Cel projektu:
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej

4. Okres realizacji projektu:
15.03.2010 – 31.10.2010

5. Całkowita wartość projektu:
43 754,00

6. Kwota dofinansowania:
21.371,93 (z małych projektów)

1. Nazwa projektu:
„Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Firlus”

2. Nazwa Wnioskodawcy:
Gmina Papowo Biskupie

3. Cel projektu:
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej gminy Papowo Biskupie poprzez utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Firlus

4. Okres realizacji projektu:
10.06.2011 – 06.2012

5. Całkowita wartość projektu:
94.035,63

6. Kwota dofinansowania:
24.999,00


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi