Zrealizowane projekty

1.      Nazwa projektu: Wyposażenie kuchni Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej

2.      Nazwa Wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim

3.      Cel projektu: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie kuchni Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej

4.      Okres realizacji projektu: 25.05.2012 – 25.10.2013

1.      Nazwa projektu:

„Organizacja Dożynek Gminnych w miejscowości Papowo Biskupie”

2.      Nazwa Wnioskodawcy:

 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie

3.      Cel projektu:

 Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy poprzez organizację Dożynek Gminnych w miejscowości Papowo Biskupie

4.      Okres realizacji projektu:  25.05.2012 – 30.09.2013

5.      Całkowita wartość projektu:49.700,00

6.      Kwota dofinansowania:24.999,00

1.      Nazwa projektu:

„Organizacja imprez kulturalnych w miejscowościach Papowo Biskupie i Zegartowice”

2.      Nazwa Wnioskodawcy:

 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie

3.      Cel projektu:

 Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy poprzez organizację imprez kulturalnych w miejscowościach Papowo Biskupie i Zegartowice

4.      Okres realizacji projektu:  25.05.2012 – 30.09.2013

5.      Całkowita wartość projektu:32.196,00

6.      Kwota dofinansowania:24.999,00

1.      Nazwa projektu: Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez wykorzystanie zakupionego ciągnika.

2.      Nazwa Wnioskodawcy: Julia Ziółkowska-Pardyka

3.      Cel projektu: Wzrost dochodu z sezonowej działalności pozarolniczej poprzez wykorzystanie zakupionego ciągnika.

4.      Okres realizacji projektu: od 2013-08-01 do 2013-08-31.

1. Nazwa projektu:
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej''

1. Nazwa Wnioskodawcy:
Justyna Halina Kalisz

1.      Nazwa projektu:

,,Roboty termomodernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Turznie”.

2.      Nazwa Wnioskodawcy:Gmina Łysomice

3.      Cel projektu:Poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Turzna poprzez remont świetlicy wiejskiej.

4.      Okres realizacji projektu:13.06.2011 r. – 30.06.2013 r.

1. Nazwa projektu: Organizacja imprezy kulturalnej pt. Dożynki w Gminie Chełmża- Zajączkowo 2013

2. Nazwa Wnioskodawcy: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

3. Cel projektu: Kultywowanie  dawnych zwyczajów na obszarze LGD  poprzez organizację imprezy kulturalnej " Dożynki w Gminie Chełmża- Zajączkowo 2013".

1. Nazwa projektu: „ORGANIZACJA DOŻYNEK W GMINIE ŁUBIANKA” .

2. Nazwa Wnioskodawcy: GMINA ŁUBIANKA

3. Cel projektu: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku poprzez organizację Dożynek w Gminie Łubianka.

1. Nazwa projektu: Organizacja przedsięwzięcia pożniwne 2013 w Gminie Łubianka.

2. Nazwa wnioskodawcy : Centrum Kultury w Łubiance

3. Cel operacji:  Celem operacji jest przekazanie młodzieży tradycji i bogactwa lokalnej kultury poprzez realizację przedsięwzięcia pożniwne oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez ofertę skierowaną do mieszkańców okolicznych miast.

     

 1. Nazwa projektu: Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą XV Bieg Samorządowy w Gminie Łubianka. Numer umowy     OW-I.052.8.8.456.2011 00048-69

2. Nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury w Łubiance

3. Cel operacji: Celem operacji byłopodniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą XV Bieg Samorządowy w Gminie Łubianka.


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi