Zrealizowane projekty

1. Nazwa projektu: Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą XVII Bieg Samorządowy w Gminie Łubianka

2. Nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury w Łubiance

3.Celem operacji było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez przez organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą XVII Bieg Samorządowy w Gminie Łubianka

4.Okres realizacji projektu: 3 maja 2014 roku, od 7.00 do 17.00

5.Całkowita wartość projektu: 13 272,62 zł.

6.Kwota dofinansowania: 9 291,91 zł

       

1. Nazwa projektu: Organizacja przedsięwzięcia pożniwne 2013 w Gminie Łubianka. 

2. Nazwa wnioskodawcy : Centrum Kultury w Łubiance

3.      Celem operacji jest przekazanie młodzieży tradycji i bogactwa lokalnej kultury poprzez realizację przedsięwzięcia pożniwne oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez ofertę skierowaną do mieszkańców okolicznych miast.

4.      Okres realizacji projektu: 31 sierpnia 2013 r.

5.      Koszty całkowite operacji: 12 277,79 zł

6.      Kwota dofinansowania: 9 691,32 zł

1.      Nazwa projektu:                      „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach Dużych – „Centrum Edukacji Dziecięcej”

2.      Nazwa Wnioskodawcy:          Gmina Łysomice

3.      Cel projektu:                            Celem operacji jest Rozwijanie aktywności społeczności  lokalnej poprzez wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Kamionkach Dużych

4.      Okres realizacji projektu:       01.07.2013 do 27.06.2014 r.

 

1.      Nazwa projektu: „Wyposażenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej  w Łysomicach do wyrobu produktów lokalnych”

2.      Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Łysomice

3.      Cel projektu: Celem operacji jest inicjowanie, przetwarzanie, rozprowadzanie na rynek produktów, których podstawę stanowią lokalne zasoby poprzez wyposażenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej wykorzystywanego do               tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych.   

4.      Okres realizacji projektu:  01.07.2013 do 27.06.2014 r.

5.      Całkowita wartość projektu:   21 592,47 zł

 

1.      Nazwa projektu:                      Budowa placu zabaw w Różankowie

2.      Nazwa Wnioskodawcy:         Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice

3.      Cel projektu:                            Celem operacji jest rozwijanie rekreacji poprzez budowę na  terenie miejscowości Różankowo placu zabaw.  

4.      Okres realizacji projektu:       18.01.2013 do 19.05.2014 r.

1.      Nazwa projektu:                      Budowa placu zabaw w Piwnicach

2.      Nazwa Wnioskodawcy:           Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice

3.      Cel projektu:                            Celem operacji jest rozwijanie rekreacji poprzez budowę na   terenie miejscowości Piwnice placu zabaw.

4.      Okres realizacji projektu:       18.01.2013 do 19.05.2014 r.

1.      Nazwa projektu:                      Zakup wyposażenia do Regionalnej Izby Historii i Tradycji

2.      Nazwa Wnioskodawcy:        Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice

3.      Cel projektu:                            Celem operacji jest zachowanie lokalnego dziedzictwa  kulturowego i historycznego poprzez zakup wyposażenia do Regionalnej Izby Historii i Tradycji

4.      Okres realizacji projektu:       18.01.2013 do 19.05.2014 r.

 

1.      Nazwa projektu:                      Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wytrębowicach

2.      Nazwa Wnioskodawcy:          Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice

3.      Cel projektu:                           Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej mieszkańców obszaru „Ziemia Gotyku” poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wytrębowicach. 

4.      Okres realizacji projektu:       18.01.2013 do 19.05.2014 r.

1.      Nazwa projektu: Budowa pieca chlebowego z zadaszeniem w miejscowości Łysomice

2.      Nazwa Wnioskodawcy: Patryk Pedrycz

 

1.      Nazwa projektu: „Utworzenie tablic informacyjnych  na terenie Gminy Łysomice”

2.     Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice

4.      Cel projektu: Celem operacji jest rozwijanie turystyki na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju poprzez utworzenie           tablic informacyjnych na  terenie Gminy Łysomice. 

7.      Okres realizacji projektu: 25.05.2012 do 05.11.2013 r.


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi