Zrealizowane projekty

Utworzenie warsztatu do obróbki metalu w miejscowości Nowa Chełmża

 

Zakres projektu: Utworzenie warsztatu do obróbki metalu w miejscowości Nowa Chełmża

Nazwa Wnioskodawcy: Ewa Kwiatkowska

Termin realizacji projektu: listopad 2011-  luty 2015

Całkowita wartość projektu: 195 000,00 zł

 

Kwota dofinansowania: 79 500 zł

Inwestycja była realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na przekształceniu garażu na warsztat oraz utwardzenie drogi dojazdowej, utworzenie miejsc parkingowych i zjazdu z drogi wojewódzkiej do warsztatu. Drugi etap  objął zakup potrzebnych maszyn do realizacji zaplanowanej działalności. Zakupiono przecinarkę plazmową Hepy-Parter oraz ploter plazmowy do precyzyjnego cięcia metalu, tokarnię i inny sprzęt do obróbki metalu. Rolniczka w ramach dodatkowej działalności pozarolniczej świadczy usługi naprawy starych i wytwarzania  nowych urządzeń służących pracom w rolnictwie oraz urządzeń użytkowanych w doświadczalnictwie rolniczym. W planach wnioskodawców jest również projektowanie i wykonywanie dekoracji z metaloplastyki oraz ich produkcja.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi