Zrealizowane projekty

Zakup maszyn i urządzeń w celu świadczenia usług pozarolniczych

Zakres projektu: Zakup maszyn i urządzeń w celu świadczenia usług pozarolniczych

Nazwa Wnioskodawcy: Rafał Cybula

Termin realizacji projektu:  styczeń 2013 -  marzec 2015

Całkowita wartość projektu: 208 669,00 zł

Kwota dofinansowania: 63 700,00 zł

Dzięki inwestycji młody rolnik z miejscowości Szerokopas rozpoczął działalność polegającą na świadczeniu usług dla okolicznych rolników w zakresie oprysków i nawożenia krzewów jagodowych, załadunku i rozładunku płodów rolnych, a także przewozu ich z pola do gospodarstwa zleceniodawcy. Dzięki dofinansowaniu zakupiono opryskiwacz sadowniczy przyczepiany, rozsiewacz nawozu dwutarczowego ze szczelinowym systemem wysiewu, dwie przyczepy rolnicze oraz zestaw do wspomagania prowadzenia ciągnika. Usługi będą wykonywane przez cały rok. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi