Zrealizowane projekty

Zakup maszyn i urządzeń do świadczenia usług oczyszczania ścieków

Zakres projektu: Zakup maszyn i urządzeń do świadczenia usług oczyszczania ścieków

Nazwa Wnioskodawcy: Iwona Płochacka

Termin realizacji projektu:  sierpień 2014  styczeń 2015

Całkowita wartość projektu: 433 625,00

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

W ramach projektu przedsiębiorca zakupił ciągnik rolniczy oraz wóz asenizacyjny w celu świadczenia usług związanych z oczyszczaniem zbiorników na osady gnilne. Nabyte maszyny mają posłużyć w pozyskaniu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szamb, oczyszczaniu zbiorników, a także odstawieniu nieczystości do oczyszczalni ścieków. Usługi będą świadczone na terenie pobliskich gmin. Dzięki dofinansowaniu w przedsiębiorstwie powstały 2 miejsca pracy. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi