Zrealizowane projekty

Rozbudowa budynku produkcyjno ? magazynowego.

Zakres projektu: Rozbudowa budynku produkcyjno ? magazynowego.

 Nazwa Wnioskodawcy ANDTOR SP. Z O.O

Termin realizacji projektu 21.11.2011 do 31.07.2013 r.

Całkowita wartość projektu 537 010,94 zł

 

Kwota dofinansowania  170 675,00 zł

Opis projektu:Firma ANDTOR z siedzibą w Ostaszewie zajmuje się magazynowaniem, dystrybucją i sprzedażą  zdrowej żywności ? ekologicznej i tradycyjnej.  Zajmuje się promocją tradycyjnego wyrobu wędlin i świadczy usługi magazynowe oraz logistyczne. Produkty firmy uzyskały certyfikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. ?Dziedzictwo Kulinarne ?Kujawy i Pomorze?. Dzięki uzyskanej dotacji właściciele rozbudowali budynek produkcyjno-magazynowy. W wyniku realizacji operacji zwiększyli zatrudnienie, a pozycja rynkowa firmy znacznie się wzmocniła. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi