Zrealizowane projekty

Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko

Tytuł projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Łysomice

Termin realizacji projektu:  grudzień 2013 ? październik 2014

Całkowita wartość projektu: 647 965,36 zł

Kwota dofinansowania: 302 000,00 zł

 

W odpowiedzi na wieloletnie starania mieszkańców sołectwa, w centrum wsi Kamionki Małe, Gmina Łysomice wybudowała nową świetlicę wiejską o powierzchni użytkowej 188 m? wraz z drewnianą wiatą na ognisko. Wokół świetlicy został wyrównany teren, który obsiano trawą pod tworzone pole namiotowe. Ponadto wybudowano parking i cały teren ogrodzono. Budynek świetlicy obok funkcji miejsca spotkań dla mieszkańców ma pełnić rolę izby tradycji, ponieważ mieszkańcy zaplanowali utworzenie stałej i okresowej ekspozycji przedmiotów codziennego użytku, które wyszły z użycia oraz fotografie wsi z dawnych lat o wartości historycznej. Budynek został dostosowany do możliwości noclegu dla turystów, jeżdżących na wycieczki rowerowe nad pobliskie jezioro. Obok świetlicy zbudowano wiatę z ławeczkami i stołami, gdzie można zorganizować imprezy plenerowe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? odnowa i rozwój wsi
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi