Zrealizowane projekty

Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Biskupice Etap I i II

Tytuł projektu: Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Biskupice Etap I i II

Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Łubianka

Termin realizacji projektu:  październik 2013 ?  grudzień 2014

Całkowita wartość projektu: 513 605,90 zł

Kwota dofinansowania: 302 206,00 zł

 

W celu poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Biskupice, Gmina Łubianka zrealizowała projekt, polegający na budowie chodnika o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o długości 800 m wzdłuż drogi przebiegającej przez centrum wsi. Dodatkowo zostały pobudowane parkingi z kostki betonowej. Przy świetlicy wiejskiej powstała mała architektura i kącik do segregacji odpadów oraz tablica informacyjna dotyczącą poprawnego segregowania odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym. Nasadzono krzewy poprawiające estetykę tego miejsca. Przy świetlicy została zamontowana mała wiata wraz z ławkami do biesiadowania i wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców wsi. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? odnowa i rozwój wsi
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi