Zrealizowane projekty

Budowa nowego placu zabaw w miejscowości Głuchowo i Skąpe oraz rozbudowa istniejącego w miejscowości Kończewice

Tytuł projektu: Budowa nowego placu zabaw w miejscowości Głuchowo i Skąpe oraz rozbudowa istniejącego w miejscowości Kończewice

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Chełmża

Termin realizacji projektu: 2014 rok

Całkowita wartość projektu: 144 971,38

Kwota dofinansowania: 81 600,00

 

W trosce o najmłodszych mieszkańców gminy Chełmża, zrealizowana została inwestycja budowy nowoczesnych i profesjonalnych placów zabaw. Takie place powstały w miejscowościach Głuchowo i Skąpe. W nowe urządzenia zabawowe doposażony został istniejący plac zabaw w Kończewicach. Dzieci mogą korzystać z wielofunkcyjnych urządzeń zabawowych, podwójnych huśtawek - wahadłowej i wagowej, bujaka sprężynowego i karuzeli tarczowej. Place zabaw zostały ogrodzone i zazielenione. Odnowiony plac zabaw na terenie miejscowości Kończewice został wzbogacony o stoły betonowe do gry w tenisa stołowego,  szachy, chińczyka,  piłkarzyki, a także utworzono urządzenie zabawowe tzw. linarium.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? małe projekty
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi