Zrealizowane projekty

 

Zakres projektu: Utworzenie warsztatu do obróbki metalu w miejscowości Nowa Chełmża

Nazwa Wnioskodawcy: Ewa Kwiatkowska

Termin realizacji projektu: listopad 2011-  luty 2015

Całkowita wartość projektu: 195 000,00 zł

Zakres projektu: Zakup maszyn i urządzeń w celu świadczenia usług pozarolniczych

Nazwa Wnioskodawcy: Rafał Cybula

Termin realizacji projektu:  styczeń 2013 -  marzec 2015

Całkowita wartość projektu: 208 669,00 zł

Kwota dofinansowania: 63 700,00 zł

Dzięki inwestycji młody rolnik z miejscowości Szerokopas rozpoczął działalność polegającą na świadczeniu usług dla okolicznych rolników w zakresie oprysków i nawożenia krzewów jagodowych, załadunku i rozładunku płodów rolnych, a także przewozu ich z pola do gospodarstwa zleceniodawcy. Dzięki dofinansowaniu zakupiono opryskiwacz sadowniczy przyczepiany, rozsiewacz nawozu dwutarczowego ze szczelinowym systemem wysiewu, dwie przyczepy rolnicze oraz zestaw do wspomagania prowadzenia ciągnika. Usługi będą wykonywane przez cały rok. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013

Zakres projektu:  Zakup maszyn i urządzeń do świadczenia usług budowlanych

Nazwa Wnioskodawcy: Robert Andrzej Korycki

Termin realizacji projektu:  sierpień 2014  luty 2015

Całkowita wartość projektu: 453 685,00 zł

Zakres projektu: Zakup maszyn i urządzeń do świadczenia usług oczyszczania ścieków

Nazwa Wnioskodawcy: Iwona Płochacka

Termin realizacji projektu:  sierpień 2014  styczeń 2015

Całkowita wartość projektu: 433 625,00

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

W ramach projektu przedsiębiorca zakupił ciągnik rolniczy oraz wóz asenizacyjny w celu świadczenia usług związanych z oczyszczaniem zbiorników na osady gnilne. Nabyte maszyny mają posłużyć w pozyskaniu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szamb, oczyszczaniu zbiorników, a także odstawieniu nieczystości do oczyszczalni ścieków. Usługi będą świadczone na terenie pobliskich gmin. Dzięki dofinansowaniu w przedsiębiorstwie powstały 2 miejsca pracy. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013

Zakres projektu: Dokończenie budowy i wyposażenie hotelu ?Kuźnia? w Łysomicach

Nazwa Wnioskodawcy Jolanta Mirosława Grodzicka

Termin realizacji projektu: maj 2013 - luty 2015

Całkowita wartość projektu: 1 073 240,00 zł

Kwota dofinansowania  199 951,00,00 zł

Zakres projektu: Rozbudowa budynku produkcyjno ? magazynowego.

 Nazwa Wnioskodawcy ANDTOR SP. Z O.O

Termin realizacji projektu 21.11.2011 do 31.07.2013 r.

Całkowita wartość projektu 537 010,94 zł

Tytuł projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ognisko

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Łysomice

Termin realizacji projektu:  grudzień 2013 ? październik 2014

Całkowita wartość projektu: 647 965,36 zł

Kwota dofinansowania: 302 000,00 zł

Tytuł projektu: Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Biskupice Etap I i II

Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Łubianka

Termin realizacji projektu:  październik 2013 ?  grudzień 2014

Całkowita wartość projektu: 513 605,90 zł

Kwota dofinansowania: 302 206,00 zł

Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-kulturowej przy pastorówce w Zelgnie

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Chełmża

Termin realizacji projektu: 2013- 2014 rok

Całkowita wartość projektu: 627 373,13 zł

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

Tytuł projektu: Budowa nowego placu zabaw w miejscowości Głuchowo i Skąpe oraz rozbudowa istniejącego w miejscowości Kończewice

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Chełmża

Termin realizacji projektu: 2014 rok

Całkowita wartość projektu: 144 971,38

Kwota dofinansowania: 81 600,00

Strona 1 z 9


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi